Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda eğitim, öğretim, araştırma - geliştirme ve bilimsel alanlardaki faaliyetler çerçevesinde tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini servise sunmak için;

  • Bilişim çağı gereği gelişen teknolojileri yakından izleyerek 21. yüzyıl üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirmek,
  • Bilgi toplumu yapısı gereği E-Kurum niteliğini kazanarak E-Devletin bir parçası olmak,
  • Kurumsal Verimliliği artırmak,
  • Hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği sağlamak,
  • İç paydaşların gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak

için öncü bir birim olmaktır.

Vizyonumuz

  • Bilişim sistemlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kurumun teknolojik altyapılarını ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutabilen 
  • Yeni fikirlere açık ve sürekli gelişim gösteren
  • Öğrenci, akademisyen ve idari personelimize kaliteli hizmet sunarak üst düzey memnuniyetlerini sağlayan

bir birim olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2014, Çarşamba